Links

Authoriteit Financiële Markten (AFM):

Het toezicht van de AFM met betrekking tot de Wwft is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld. Samen met onder meer De Nederlandsche Bank is de AFM verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen volgend uit de Wwft en de sanctiewet.

NBA:

Wwft per 25 juli 2018.

Per 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Risico's op witwassen en financieren van terrorisme inventariseren en beoordelen en maatregelen daarop afstemmen, naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
  • Een compliance- en auditfunctie inrichten naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
  • De definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is gewijzigd. Zo gaat de Wwft ervan uit dat iedere cliënt een UBO heeft;
  • Het onderscheid is vervallen tussen binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP's);
  • Voor een vereenvoudigd cliëntenonderzoek geldt als voorwaarde een laag risico op witwassen vast te stellen.

Orde van Advocaten:

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Financial Intelligence Unit (FIU):

Op deze pagina vindt u in het kort informatie rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet. Deze wet bevat bepalingen met betrekking tot het verrichten van cliëntenonderzoek, de identificatie en verificatie van cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties. Ook kunt u hier de gepubliceerde leidraden consulteren.

BFT:

Bureau Financieel Toezicht. Information only available in Dutch. Link 1 Link 2

Modern Risico Management en strikte Compliance wetgeving vereisen een snelle en accurate verificatie en dossier opbouw.