Meldings plichtige instellingen

In de Wet witwassen finacieren terrorisme (Wwft) wordt aan de hand van het begrip ‘instelling’ bepaald voor wie de wet van toepassing is (zie artikel 1 Wwft). Onder het begrip ‘instelling’ vallen rechtspersonen maar ook natuurlijke personen. Daarbij worden bij bepaalde instellingen diensten en handelingen benoemd die zijn uitgezonderd van de meldplicht.

Op dit moment zijn de volgende instellingen verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland:

 • Accountant
 • Advocaat
 • Bank
 • Belastingadviseur
 • Beleggingsinstelling
 • Beleggingsonderneming
 • Bemiddelaar in levensverzekeringen
 • Betaaldienstagent
 • Betaaldienstuitvoerder treedt op in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU lidstaat vergunning
  • Betaaldienstverlener
  • Domicilieverlener
  • Elektronisch geldinstelling
  • Handelaar / verkoper van goederen
  • Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE)
 • Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
  • Levensverzekeraar
  • Notaris
  • Makelaar of tussenpersoon in zaken van grote waarde
  • Pandhuis
  • Speelcasino
  • Taxateur
  • Trustkantoor
  • Verhuurder van safes
  • Wisselinstelling

Modern Risico Management en strikte Compliance wetgeving vereisen een snelle en accurate verificatie en dossier opbouw.