Over Ons

Relian biedt abonnees verschillende modules voor cliënt verificatie, controle en rapportages. Wij bedienen alle klantgroepen die onder de reikwijdte vallen van de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft) en de Wtt in combinatie met de Sanctiewet en de Rib.

Modern en proactief risico management vereist een snelle en accurate verificatie. Het hele verificatie proces dient nauwkeurig en gedetailleerd te worden vastgelegd in een controleerbaar dossier. Relian faciliteert dit alles met de door haar ontwikkelde modules.

Wij faciliteren internationaal gebruikers om te voorzien in het (permanent) scannen van grote hoeveelheden data en namen. Daarnaast hebben wij een grote groep gebruikers die meer “moment” of “transactie gedreven” cliënt onderzoek doen. Modern Risk Management en Regulatory Compliance vereisen een snelle en accurate verificatie van identiteiten.

Relian biedt een variatie aan modules, elk vormgegeven naar de specifieke wensen van onze klanten. Know Your Customer (KYC) procedures zijn niet langer een optie. Dienstverleners, en professionals zijn gehouden tot het implementeren van een deugdelijk KYC proces om zo in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te handelen.

Er wordt van u verlangd dat u gedetailleerde verslagen bijhoudt van alle stappen die zijn ondernomen om bestaande en toekomstige klanten te verifiëren.

Relian biedt een klantvriendelijke oplossing om te voldoen aan de essentiële wettelijke vereisten. Wij denken graag met u mee en zijn graag behulpzaam bij de daadwerkelijke implementatie binnen uw organisatie.

Relian is opgericht in 2009 met als doel een geavanceerde Wwft en Wtt zoek- en rapportage applicatie te ontwikkelen voor alle beroepsgroepen, bedrijven en organisaties die onder de reikwijdte van de relevante wetten vallen. Al in het eerste jaar groeide Relian door naar een online uitgever van specifiek vormgegeven abonnementen. Het aanbod van abonnementen is snel gegroeid, gedreven door de ambitie om eerste keus te worden voor onze klanten.

In 2011 heeft Relian B.V. EUscan B.V. overgenomen. Met het klantenbestand van EUscan heeft Relian toegang gekregen tot internationale markten. Hoewel de technologie van EUscan al meteen bij de acquisitie is vervangen door die van Relian, heeft het wel voor groei gezorgd en hebben wij veel kunnen leren van de wensen van onze klanten.

Na de succesvolle integratie van EUscan in Relian focust het bedrijf zich op internationale groei en doorontwikkeling van haar modules. Inmiddels is ook de klant basis veel diverser geworden.

In januari 2018 is het ISO certificaat verkregen voor “information security management”. Naast het verder uitbreiden van de klant doel groepen voor de bestaande modules, proberen wij ook uit te breiden in andere business sectoren. De kennis en ervaring die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het bouwen en onderhouden van ons platform voor de juridische en financiële sector, proberen wij nu ook toe te passen op een data platform voor de medische sector. Wij hebben hoge verwachtingen van onze toegevoegde waarde op dit gebied en verwachten ook daar onze deskundigheid toe te kunnen passen.

Modern Risico Management en strikte Compliance wetgeving vereisen een snelle en accurate verificatie en dossier opbouw.