• darkblurbg
  Modules op abonnement basis met betrekking tot
  Klant Identificatie en Verificatie
  Risico classificatie en Sanctiescreening
  Permanente Monitoring en Audit documentatie
  Rapportages Vastlegging en Archivering
 • darkblurbg
  Risico georiënteerd cliënt onderzoek
  Efficiënte en Uniforme manier van werken
  Consistente en gestructureerde benadering
  Wet witwassen financieren terrorisme (Wwft).
 • darkblurbg
  Compliance Software
  Compliance Software
  Compliance Software
  CRM Module
  &
  API verbinding.

  Het is een tijdrovend proces om cliënt lijsten van het ene naar
  het andere systeem te verplaatsen. Met de Relian CRM module kunt u uw
  eigen software direct verbinden met het Relian systeem. Het is dan niet
  meer nodig om lijsten te importeren of exporteren. Na integratie door uw
  software leverancier kunt u profiteren van een geautomatiseerde
  synchronisatie tussen beide systemen.

Modern risico management en strikte compliance regelgeving vereisen een snelle en accurate verificatie van personen, bedrijven en instellingen.

Relian biedt een variatie aan modules, elk vormgegeven naar de specifieke wensen van onze klanten en doelgroepen. Het “ken uw klant” dossier hoeft niet ingewikkeld te zijn. Relian biedt u een overzichtelijk KYC rapport. In feite produceert u met Relian een overzichtelijk cliënt acceptatie dossier en faciliteert het systeem uw client onderzoek.

We leggen graag uit wat wij doen !

Reputatie komt te voet en gaat te paard. Modern risicobeheer in combinatie met (inter) nationale wet en regelgeving vereist niet alleen een adequate organisatie, maar ook moderne en efficiënte middelen ter ondersteuning van het beleid. Het is belangrijk om pro-actief en vervolgens periodiek controles uit te voeren op uw klanten en zakenrelaties.

We leveren onze diensten en stellen ons platform ter beschikking aan een breed scala van gebruikers in de financiële sector, in de industrie, (belasting) advocaten, accountants, notarissen, professionele dienstverleners en andere meldingsplichtige instellingen en partijen terzake van ongebruikelijke transacties.

Al onze abonnees gebruiken ons platform voor het onderzoek van klanten en zakenrelaties. Kernwoorden zijn (permanente en automatische) portfolioscreening, sanctiescreening, KYC, anti-witwas procedures, risicoanalyse, PEP- en UBO classificatie, landenrisico, algemene risicokwalificatie, anti-terrorismefinanciering, analyse van persberichten, waarschuwingssysteem, audit trail en veel meer.

Doel is om te voldoen aan de Wwft (of Wtt) terzake van klant identificatie en verificatie, alsmede de verslaglegging, dossier opbouw, risico gebaseerde afweging en classificatie en een aantal andere vereiste functionaliteiten. Hiermee beogen wij een efficiënte en uniforme manieren van werken te entameren. Consistente en gestructureerde rapportage, een vast audit trail, gebruikersvriendelijkheid en transparantie moeten de belangrijkste drijfveren zijn in uw risicobeheerproces.

Onboarding van nieuwe cliënten en continue monitoring is natuurlijk een uitdaging. Geautomatiseerde screening zal u tijd besparen en ons dashboard ondersteunt u bij het in kaart brengen van de risico's en om uw bevindingen vast te leggen.

Wij realiseren ons dat er vast vele vragen zijn over ons systeem en ook over mogelijke implementatie binnen uw organisatie. Wij helpen u graag.

Login / Registreer

ISO Gecertificeerd

Modern Risico Management en strikte Compliance wetgeving vereisen een snelle en accurate verificatie en dossier opbouw.