Publication

Leidraad Wwft en Sanctiewet (Oktober 2020)

Leidraad Wwft en Sanctiewet.

Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977.

Publicatiedatum: 19 oktober 2020.

  • Autoriteit FinanciĆ«le Markten (AFM)
  • 2020-10-22 11:51:02
  • Nederlands
  • AFM Leidraad Wwft Sanctiewet 2020-10-19.pdf


Full article available for Relian subscribers.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities.