Publication

DNB-Leidraad Wwft en Sw december 2019

Integriteit is – naast soliditeit – een voorwaarde voor een gezond financieel stelsel. De

Nederlandsche Bank (DNB) houdt integriteittoezicht op een breed scala aan (financiële) instellingen. Dit specifieke toezicht is gebaseerd op de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Pensioenwet (Pw), de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) en de Sanctiewet 1977 (Sw). De Wwft is de implementatie van de Europese richtlijnen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.1 Deze Europese richtlijn is gebaseerd op de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).

  • DNB
  • 2020-03-04 15:03:11
  • Nederlands
  • DNB - Leidraad Wwft en Sw december 2019.pdf


Full article available for Relian subscribers.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities.