Publication

Handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten

Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding strekt ertoe advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten te bieden voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft. Het gebruik van deze handleiding is voor eigen risico.

  • Nederlandse orde van advocaten
  • 2019-09-17 04:36:42
  • Nederlands
  • Handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten.pdf


Full article available for Relian subscribers.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities.